Angola'dan Mozambik'e Afrika'da Portekiz sömürgeciliği

Dr. Halim Gençoğlu Independent Türkçe için yazdı

Afrika'da Portekiz Sömürgeciliğine dair bir harita

 • Osmanlı Devleti'nin Afrika sömürgecilerine karşı ilk mücadeleleri Portekizlilerledir. 
   
 • 1512 yılında Kızıl Deniz sahillerini korumak için Osmanlı Devleti'nin Memlüklere yardım gönderdiğine dair belgeler Portekiz tehdidinin kıtadaki geçmişini ortaya koyar. 
   
 • Günümüzde Ümit Burnu'ndaki Saldanha Bay kasabası ismini Portekizli denizci António de Saldanha'dan alır. 
   
 • Osmanlı Devleti'nin Süveyş Kanalı Projesinin temel gayesi Portekiz korsanlarının tehditlerine karşı bir savunma hattı oluşturmaktı. 
   
 • Afrika'da Portekiz sömürgeciliği kıta üzerinde beş ülkede konuşulan Portekizce'den daha yıkıcı tesirler bıraktı. 


Portekiz sömürge imparatorluğu, Fas ve Kuzey Afrika'daki Ceuta'nın 1415 yılı işgalinden Makao'nun Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi olarak devredilmesine kadar denizaşırı ilk ve son Avrupa imparatorluğuydu. 1

Afrika'daki kıyı şeridi gezilerinden ve Asya ve Hint Okyanusu'nda kademeli olarak ticaret yollarının kurulmasından ve Estado'da Ümit Burnu'nun doğusundaki Portekiz İmparatorluğu'nun ortaya çıkışından Amerika'daki kolonizasyon projelerine kadar, 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında Afrika'da, Portekiz İmparatorluğu çeşitli misyonlar üstlendi.

Tüm bunlar yerel koşullar ve güçler tarafından etkili bir şekilde koşullandırılan, değişen dinamikleri olan politik, askeri, ticari yayılmacı projeler gerektiriyordu.

Afrika'da gerçek sömürgeleştirme ve şiddetli çatışmalar, 1890'ların sözde pasifleştirme siyaseti ve 1960'ların ve 1970'lerin bağımsızlık savaşlarıyla başlayan ve biten gecikmiş ve dolambaçlı bir süreçti. 2

Portekizliler Angola, Gine-Bissau, Mozambik, Cape Verde ve São Tomé ve Príncipe'de, siyasi, askeri ve dini faktörlere dayanan sayısız resmi yönetim biçimini yürürlüğe koydular.

Bu kontrol biçimleri yerel toplumlarla farklı şekilde ilişki kurdu ve onları etkiledi. Ancak, sonuna kadar zorlayıcı emek ve vergi kesintileri, ırk ayrımcılığı, otoriter siyaset ve ekonomik sömürü, Afrika'daki Portekiz sömürgeciliğinin temel mirası olarak kaldı. 3


Portekiz'in Afrika'daki kolonileri

15'inci yüzyılda Portekizli denizciler, büyük ölçüde keşfedilmemiş Afrika kıtası çevresinde ve Hint Okyanusu boyunca Asya limanlarına ve Doğu Hint ülkelerinin (şimdi Endonezya) baharat açısından zengin adalarına giden deniz yolunun geliştirilmesinde öncülük ettiler. 4

Bu ticaret yolunun aşamalı keşiflerini ve genişletmelerini işaret eden Portekizliler, Batı Afrika kıyıları boyunca gemilerinin yeniden tedarik edebileceği, yeniden donatabileceği ve fırtınalardan geri çekilebileceği bir dizi ileri karakollar kurdular. 5

Bu karakolların en eskileri Fas'ta Ceuta (1415), Madeira (1419) ve Kuzey Atlantik'te Azorlar (1427) ve Gine'deki São Jorge da Mina kalesiydi.

1482 yılında Diogo Cão Kongo Nehri'nin ağzına ulaşmıştı. 1497'de Bartholomeu Dias Ümit Burnu'nu dolaştı ve 1498'de Vasco da Gama kıtayı dolanarak Hindistan'a ulaştı.

Afrika'nın doğu kıyısı boyunca, Portekizliler daha sonra Mozambik'teki birçok büyük ölçüde İslami liman kentine boyun eğdirdi ve daha kuzeyde Brava, Kilwa ve Mombasa'daki limanları ele geçirdiler.

Portekizliler ayrıca Hindistan'da, Doğu Hint Adaları'nda, Çin'de ve hatta Japonya'da, Avrupa'nın Asya ile ticaretinin çoğunu tekellerine alabilecekleri ticari üsler kurdular.

Bu ticaret aslında en büyük ödül olmasına rağmen, Portekizliler ayrıca Afrika'da altın, fildişi ve köle ticaretinin de son derece karlı olduğunu gördüler. 6

1578'de Portekiz Kralı Sebastian, Fas'ta Moorslara karşı bir kampanya sırasında öldürüldü. Sonraki altmış yıl boyunca, İspanya ve Avusturya'nın Habsburg hükümdarları da Portekiz tahtını elinde tuttular.

Dahası on altıncı yüzyılın ortalarında, İspanyol gücü yavaş yavaş önce Hollandalılar ve sonra İngilizler tarafından gölgede bırakıldı ve bu karmaşık süreçte Portekizliler Afrika ve Asya kıyılarındaki ticari üslerinin çoğunu kaybettiler. 7


18'inci yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Portekizliler kıta üzerinde yalnızca Batı Afrika'daki Cape Verde, Gine-Bissau ve São Tomé ve Princípe'nin küçük kolonilerini ve Güney Afrika'daki çok daha geniş ama büyük ölçüde gelişmemiş Angola ve Mozambik kolonilerini elinde tutmayı başarmışlardı.

Napolyon döneminde, Portekiz'in yönetimi yine çok huzursuz oldu ve 1808'den 1821'e kadar kraliyet ailesi iktidar koltuğunu Portekiz'in en büyük denizaşırı kolonisi olan Brezilya'ya devretmişti.

Ardından Brezilya 1822'de bağımsızlığını kazandıktan sonra, Portekizliler artan rekabet karşısında Afrika'nın iç kısımlarında Avrupa kolonilerini bölmek için Sahra-altı Afrika'daki sömürgelerini geliştirmeye başladılar.

Aslında Berlin Konferansı'nda büyük Avrupalı sömürgeciler, Portekiz'in Angola ve Mozambik'in iç kısımlarını gerçekten kontrol ettiğini görmüşlerdi.

Sonraki kırk yıl boyunca Portekizliler, Güney Afrika'daki kolonilerinin yerli Afrikalı nüfuslarını boyunduruk altına almak için devam eden bir askeri idare yürüttüler. 8
 

1.jpg
Osmanlı Arşivinde Portekiz'in bazı Afrika ülkelerini tehdidine dair resmi yazışma, 1888

 

Portekiz'in Angola ve Mozambik'i elde tutma çabaları

Portekizliler 20'nci yüzyılın başlarında, Angola'nın merkezindeki kalabalık Ovimbundu eyaletlerini boyunduruk altına aldılar. 9

1922'de Angola'nın pasifleştirildiğini resmen ilan etseler de Portekiz yönetimine karşı silahlı direniş özellikle de Kuzey Angola'nın Bakongo ve Mbundi halkı arasında devam etti.

"Pasifikasyon" sürecinde, yerli Afrikalılar yerlerinden edildi ve işsiz olmayı suç sayan bir kararname ile çoğu, sömürge valileri tarafından kurulan geniş kahve tarlalarında çalışmaya zorlandılar. 10

En eski Portekizli tüccar ve yerleşimcilerin soyundan gelen ve Angola'daki Luanda bölgesinde merkezlenen karışık ırk Creoles, başlangıçta daha resmi sömürge rejimi altında zenginleşse de Portekiz yönetimine karşı direniş daha uzaklarda daha yerleşik hale geldikçe yavaş yavaş etkisini kaybetti.

Portekizliler, güçlü sömürge tarım toplulukları kurarak Mozambik'te iç bölgeleri boyun eğdirmeyi umuyorlardı.

Ancak Portekiz'in bu çabalarında başarılı olacak kaynaklardan yoksun olduğu ortaya çıkınca Portekiz hükümeti koloni bölgeleri içindeki ekonomik imtiyazları üç uluslararası konsorsiyuma sattı.

Ticari paralı askerler ve konsorsiyumlar, Avrupa yerleşimini hızlandıracak bir raylı sistemle iletişim altyapısını geliştirmek karşılığında gelişmemiş iç kısımlardaki kaynakları ve yerli emeği kullanabileceklerdi.

António Salazar'ın hem Angola hem de Mozambik'te diktatörlük rejiminin yükselişi, Afrika'da adil muamele ve ekonomik hak taleplerine karşı giderek artan bir baskıcı tepki anlamına geliyordu.

Özellikle Angola'da Portekizliler egemen etnik gruplar arasında uzun süredir devam eden gerilimleri istismar etme konusunda uzmanlaştılar.

Böylece hem Angola hem de Mozambik'te, yerli isyanlar, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş rekabetinin oynandığı vekil çatışmalara dönüştü.

ABD, doğrudan askeri ve ekonomik yardım ve gizli operasyonlar yoluyla Salazar rejiminin büyük ölçüde Sovyet destekli isyanlara karşı yürüttüğü kampanyaları destekledi. Angola'da üç bağımsızlık hareketi gelişti. 11


Bir sömürge dili olarak Afrika'da Portekizce  

Portekizce bir dizi Afrika ülkesinde konuşulmakla birlikte Angola, Mozambik, Gine-Bissau, Cape Verde, São Tomé ve Principe ve Ekvator Ginesi gibi altı Afrika ülkesinde resmi dildir.

Bununla birlikte Sahra-altı Afrika'nın birçok ülkesinde Portekizce konuşan topluluklar bulunmaktadır.

Kabaca bir tahmine göre, Afrika'da Portekizceyi tek anadili olarak kullanan yaklaşık 14 milyon insan yaşamaktadır, ancak uygulanan kriterlere bağlı olarak birçok Afrikalı ikinci dil olarak Portekizce konuştuğundan, sayı önemli ölçüde daha yüksek olabilir.

Portekizcenin resmi dil olduğu Angola ve Mozambik gibi ülkelerden başka Güney Afrika ve Senegal gibi ülkelerde de Portekizce konuşan göçmenler bulunuyor.

Bazı istatistiklere göre kıtada 41,5 milyondan fazla Portekizce konuşanın olduğu iddia edilmektedir.

Fransızca ve İngilizce gibi, Portekizce de Afrika'da sömürge sonrası bir oldu ve Afrika Birliği ile Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun çalışma dillerinden biri haline geldi. 12


Afrika'da, Portekizce dili, Fransızca ve İngilizceden sonra baskın olan üçüncü sömürge dilidir.

Bu anlamda Cape Verde, Gine-Bissau ve São Tomé ve Principe, La Francophonie'nin üyeleridir ve La Francophonie'de gözlemci statüsüne sahiptir.

Buna karşılık Ekvator Ginesi, İspanyolca ve Fransızca'nın yanı sıra Portekizceyi üçüncü resmi dili olarak kabul etmiştir.


Portekizcenin resmi dil olduğu Afrika ülkeleri Angola, Cape Verde, Gine-Bissau, Mozambik, São Tomé ve Príncipe Portekiz İmparatorluğu'nun eski kolonileridir.

1992'de, beş Lusophone Afrika ülkesi, Portekizce Resmi Dilinin Afrika Ülkeleri'ne (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) çevrilen günlük konuşma dilindeki bir kısaltma olan PALOP adında bir devletlerarası örgüt kurdu.
PALOP ülkeleri Portekiz, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile resmi anlaşmalar imzaladılar ve kültür eğitim ve Portekizce dilinin korunmasını teşvik etmek için birlikte çalışıyorlar. 13
 

2.jpg
Portekizli Estado Novo, 1936'da halen Portekiz sömürge imparatorluğunu vadediyordu

 

Portekiz'in postkolonyal mirası

Portekizce konuşan bu beş Afrika ülkesi, 1974'te Lizbon'daki Karanfil Devrimi askeri darbesinden kısa bir süre sonra çöken Portekiz İmparatorluğu'nun eski kolonileridir.

Portekiz Sömürge Savaşı'nın gerilimleri Portekiz diktatörlüğünü son derece zayıflattı ve bu António de Oliveira Salazar rejiminin devrilmesini hızlandırdı.

Uzak ve zorlu bir savaşın hayal kırıklığına uğradığı genç subaylar, Portekiz'e karşı bağımsızlık yanlısı direnişin yanında yer almaya başladılar ve sonunda 25 Nisan 1974'te askeri darbenin yolunu açtılar.

Portekiz sömürge imparatorluğunun uzun süredir devam eden egemenliği, 1970'lerde bağımsızlık kazandıktan sonra bile Afrika devletleri üzerinde çeşitli etkilere sahipti.

Portekiz imparatorluk inşasının mirası, Lusophone Afrika'daki modern ulus-devletin gelişimini açıklamaya çalışan ve onun başarısızlıklarına ışık tutan postkolonyal söyleme yayılmıştır. 14


Salazar rejiminin 1974'te çökmesinden ve yeni Portekiz hükümeti kendisini kolonilerde bağımsızlığa hızlı bir geçiş yapmaya adadıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, şimdi bağımsız devletlerdeki çekişen Afrika fraksiyonlarını sırasıyla desteklediler. 15

Sonraki on buçuk yıl boyunca, hem Angola hem de Mozambik bu devam eden ve genellikle çok anarşik çatışmalar tarafından harap edildi.

2006 yılına gelindiğinde, ekonomileri hâlâ kendi kendini idame ettirebilir hale gelmemişti ve nüfuslarının büyük bir kısmı kitlesel açlığa ve salgın hastalıklara karşı bir önlem olarak, büyük miktarda dış yardım taahhütlerinin temel gıda maddeleri ve ilkel tıbbi bakım sağladığı mülteci kamplarında kaldı. 16


1830'larda uluslararası köle ticaretinin sona ermesinden sonra, Portekiz'in küçük Batı Afrika kolonilerinin önemi azaldı ve giderek yoksullaştı.

Portekizliler bir plantasyon ekonomisi kurmaya çalıştılar ancak özellikle Yeşil Burun Adaları'ndaki tarlalar, döngüsel kuraklıklarla harap oldu.

Portekizliler, mahsul kıtlığını telafi edecek kaynaklardan yoksundu ve 1770'ler ile 1940'ların sonları arasındaki en az yedi dönemde, sonuç olarak ada nüfusunun yüzde 15 ila yüzde 40'ı açlıktan öldü.

1948'den 1949'a kadar yüzde 18'i öldükten sonra, Portekiz hükümeti uluslararası baskıya yanıt verdi ve 1951'de Yeşil Burun Adaları'nı Portekiz'in bir eyaleti olarak belirledi.

Portekiz'deki eğitim ve ekonomik fırsatlar Cape Verde'ye açıldı. Portekiz'de eğitim görenlerin bir kısmı daha sonra Cape Verde'ye döndü ve bir bağımsızlık hareketinin çekirdeğini sağlamak için Gine-Bissau ve São Tomé'ye gitti.

1963'te Gine-Bissau'da etkili bir isyanın başlaması Portekiz'in tüm Afrika kolonilerinde devam eden ayaklanmaların Salazar rejiminin çöküşüne ve bağımsızlığa kavuşma sürecini hızlandırdı. 17


Sonuç

Avrupa sömürgeciliği tarihindeki en büyük çelişkilerden biri, Portekiz devletinin Afrika'da ilk sömürge imparatorluklarından birini kurmasına rağmen daha sonra diğer birçok Avrupa ulusunun kendilerini kaybedip kıtayı yağmalamaya başlamasından sonra hakimiyeti diğer emperyalist Batı devletlerine bırakmış olmasıdır.

Portekizliler Afrika'nın ilk sömürgecileri olsalar da sömürgecilikteki eski güçlerini diğer emperyalist Batı devletlerine kaptırdılar.

Buna rağmen Afrika'da Portekiz sömürgesi ülkelerin ekonomik refah seviyesi en kötü olanların arasında sayılır.

Bu hakikat dahi yalnız başına Portekiz'in Afrika'daki emperyalist mirasını ortaya koymaya yeter. 

 

 

Notlar

 1. Daha önce Portekiz İmparatorluğu'nun bir kolonisi olan Portekiz Makao bölgesi, 1557'de Ming hanedanı tarafından bir ticaret merkezi olarak Portekiz'e kiralandı. Portekiz, yıllık kira ödedi ve 1887'de kalıcı sömürge hakları kazandığı 1887 yılına kadar Çin-Portekizce Pekin Antlaşmasɪ gereği bölgeyi Çin egemenliği altında yönetti. Bkz, Portugal. 1973. Portuguese Africa: an introduction. Lisbon: The Ministry.
 2.   Duffy, James. 2010. Portugal in Africa. [Whitefish, MT]: Literary Licensing.
 3.   Portugal. 1973. Portuguese Africa: an introduction. Lisbon: The Ministry.
 4.   Gama, Vasco da, and Ernst Georg Ravenstein. 2017. A journal of the first voyage of Vasco da Gama, 1497-1499. London: Hakluyt Society
 5.   Gençoğlu, Halim. 2020. Türk arşiv kaynaklarında Türkiye - Afrika = Turkey - Africa in the Turkish Archival Sources. İstanbul SR Yayınevi
 6.   Rutsala, David. 2003. The sea route to Asia: the adventures of Portugese explorers, from Prince Henry the Navigator to Bartholomeu Dias and Vasco da Gama. Philadelphia: Mason Crest Publishers.
 7.   Gray, Richard, and Lamin O. Sanneh. 2012. Christianity, the papacy, and mission in Africa. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books.
 8.   Hammond, R. J. 1996. Portugal and Africa: a study in Uneconomic Imperialism 1815-1910. 1815-1910. Stanford: Stanford University Press.
 9.   Adrian Edwards, 1962. The Ovimbundu Under Two Sovereignties: A Study of Social Control and Social Change Among a People of Angola, London: Oxford University Press
 10.   Soveral, Luis Augusto Pinto Soveral. 1870. The dominion of Portugal in Africa. London: T. Spiers.
 11.   MPLA (Angola'nın Kurtuluşu İçin Halk Hareketi), FNLA (Angola'nın Kurtuluşu için Ulusal Cephe) ve UNITA (Angola'nın Tam Bağımsızlığı için Ulusal Birlik).
 12.   Fetter, Bruce. 1979. Colonial rule in Africa: readings from primary sources. Madison, Wis: University of Wisconsin Press.
 13.   Noer, Thomas J. 1985. Cold War and Black liberation: the United States and white rule in Africa, 1948-1968. Columbia: University of Missouri Press.
 14.   Birmingham, David. 2007. Empire in Africa: Angola and its neighbors. Athens: Ohio University Press.
 15.   Ferreira, Eduardo de Sousa. 1974. Portuguese colonialism in Africa: the end of an era: the effects of Portuguese colonialism on education, science, culture, and information. Paris: Unesco Press.
 16.   Cann, John P. 2016. The Fuzileiros: Portuguese marines in Africa, 1961-1974. Solihull, West Midlands, England
 17.   Cann, John P. 2017. The Paras: Portugal's First Elite Force in Africa, 1961-1974. Havertown: Helion & Company, Limited.

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

 

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU