Wikipedia'ya erişim yasağı Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’na taşınıyor

Sitenin Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle Wikimedia Vakfı, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Kuruluş, yasağa ilişkin AİHM'e de başvuru yapmıştı

Wikipedia sitesine erişim, Türkiye'yi Suriye'de çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar gerekçe gösterilerek 29 Nisan 2017’de engellenmişti. Sitenin sahibi Wikimedia Vakfı, konuyu AİHM'e taşımıştı / Fotoğraf: Wikipedia

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu, Genel Kurul'da görüşülmesi için sevk etti.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü.

Birinci Bölüm tarafından, "başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar verildi.

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesinin üçüncü fıkrası, "Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir." hükmünü içeriyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.

 

Independent Türkçe, AA

DAHA FAZLA HABER OKU