Sayıştay Temyiz Kurulu: Profesyonel bir futbol kulübüne, belediye bütçesinden nakdi yardımda bulunulması kamu zararına neden olur

Kurul, aktarılan paranın başkan, meclis üyeleri ve idari sorumlulardan tazmin edilmesini hükme bağladı

Fotoğraf: AA

Sayıştay Temyiz Kurulu, profesyonel kulüplere belediye bütçesinden para aktarılmasının mevzuata aykırı olduğuna hükmetti.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre Sayıştay 6. Dairesi, ismi açıklanmayan Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan bir takıma belediye bütçesinden nakdi yardım yapılması ile ilgili kararını görüşerek hükme bağladı.

Mevzuatın belediyelerin sadece amatör spor kulüplerine yardım yapmalarına izin verdiği, profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasının mümkün olmadığı vurgulanan karar özetle şöyle:

Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan ... Belediyespor’a mevzuata aykırı olarak nakdi yardımda bulunulması sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle  … TL’nin tazminine hükmolunmuştur.

Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ... Belediyespor’a nakdi yardımda bulunulduğu görülmüştür.

... Belediyespor kulübü içinde profesyonel ve amatör takımlar bulunmaktadır. Ancak kulübün içerisinde amatör takımlarının bulunması özü itibariyle bir anlam ifade etmemektedir.

Takımın amatör olması önem arz etmemekte olup, önemli olan kulübün profesyonel niteliğe haiz olmasıdır.

Amatör takıma yapılacak yardımın, sonuç olarak profesyonel nitelikteki kulübün bütçesine gireceği açıktır. Bundan dolayı bu şekilde yardımyapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.


Temyize gitti

Dairenin kararı, belediye başkanı, 37 belediye meclis üyesi ve idari sorumlunun itirazı üzerine Yargıtay Temyiz Kurulu gündemine geldi.

İtirazda kulüp bünyesinde amatör takımların da bulunduğu, bu nedenle yapılan yardımın mevzuata uygun olduğu ileri sürüldü.

Ancak Temyiz Kurulu, kararında mevzuatın yardım yapılacakların sınırını “amatör kulüpler” diyerek kesin ifadelerle çizdiğini bunun genişletilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Kurul, futbol kulübüne aktarılan paranın faizi ile birlikte sorumlulardan geri alınmasını hükme bağladı.

Amatöre yardımda sınırı aştı

Ayrıca, Yargıtay 6. Dairesi, 2017 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine yapılan yardımlarda da mevzuatta belirtilen sınırın üzerine çıkılarak kamu zararına yol açıldığına karar verdi.

Belediyelerin sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardımın genel bütçeden aktarılan tutarın büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde 12’yi geçemeyeceği hükmünün hatırlatıldığı kararda, yapılan yardımların bu oranın üzerinde olduğu belirtildi.

Bu nedenle binde 12’nin üstüne çıkan tutarın da sorumlularından faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar verildi.

Belediyelerin amatör kulüplere yardımı

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre belediyeler, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla sporu teşvik amaçlı olarak gençlere spor malzemesi verebiliyor, amatör spor kulüplerine de ayni ve nakdî yardım yapabiliyor. 

Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemenin yanında yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verilebiliyor. 

Yapılacak nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemiyor. 

Yani belediyeler yalnızca amatör spor kulüplerine yardım yapabiliyor. Profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasına izin verilmiyor. 
 

DAHA FAZLA HABER OKU