Önce Adalet!

Celalettin Can, Independent Türkçe için yazdı

Fotoğraf: Twitter

Haklı ile haksız arasında net bir ayırım için;

Demokratik hakların yasaksız, kaygısız, korkusuz kullanılması için;

Dil, kültür, inanç, kimlik ve sınıfsal farklılıkları ile yurttaşların yasa önünde eşitliği ve eşit yurttaşlık için;

Yurttaşların duygu ve düşüncelerini sanat ve edebiyat eserleriyle dile getirme, paylaşma, gösterim hakkı için;

Düşünmenin, konuşmanın, araştırmanın, üniversitenin özerkliği ve entelektüel faaliyetin özgürlüğü için;

Temel yurttaşlık haklarının güvencesi için;

Mahkeme kararıyla suçu sabit olmayanların masumiyeti için;

İktidar gücünün anayasal ve yasal “denge-denetimi” için;

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik için; Adalet!

Adalet için yüzleşme!

***

12 Eylül darbesi başta olmak üzere bütün darbelerle, ülkenin yüzyıllık tarihinde 'unutturulan', 'yok' sayılan bütün kıyımlarla, yargısız infazlarla, gözaltında kayıplarla yüzleşmek için;

Maraş'ta, Çorum’da Madımak'ta öldürülen, yakılan Aleviler için;

2000 yılında "Hayata Dönüş" operasyonu örtüsü altında, onlarcası 'yok edilen', yüzlercesi yaralanan ve sakat bırakılan siyasi tutsaklar için;

Sur, Cizre, Roboski'de katledilen, köy ve mezralarda evleri yakılan ve göçe zorlanan Kürt halkı için; Adalet!

Adalet için yüzleşme!

İmralı tecridine son verilmesi, ayırım gözetilmeksizin siyasi tutsakların özgürlüğü için;

Tutuklu gazeteciler, milletvekilleri, belediye başkanları, infaz yasasının taraflı uygulanması sonucu cezaevinde kalan siyasetçiler için; Adalet!

Adalet için yüzleşme!

 

Cumartesi anneleri İçin;

Barış Anneleri için;

Kadınlar için;

Bedenin dokunulmazlığı, cinsel tercih hakkı, görünür ve görünmez eril tahakküme karşı özgürlüğün korunması ve özgürlük için;

İnsanın insan olmaktan gelen, dokunulmaz ve devredilmez haklarının koşulsuz sahiplenilmesi ve toplumsal yaraların sağaltılması için; Adalet!

Adalet için yüzleşme!

Munzur'da, Fırtına Vadisi’nde, Kaz Dağları’nda doğanın kurulu dengesinin dokunulmazlığı ve kutsallığı, suyun, havanın, ışığın, toprağın korunması ve ortak sürdürülebilir kullanım hakkı için; Adalet!

Adalet İçin Yüzleşme!

Kentsel dönüşümün kar hırsı ve rant için değil, yaşanılır mekanlar içinde bir arada eşit ve ortak bir yaşam sürdürebilmek adına yapılması için; Adalet!

Adalet için yüzleşme!

 Çalışma hayatının, emeğin değerinin, düşünce emeğinin, çocuk emeğinin, göçmen emeğinin, kadın emeğinin her türlü sömürü karşısında korunması ve bütün yasal, meşru direniş haklarının savunulabilmesi için;

Soma için;

İhtiyaca göre üretim, iş, aş, ekmek için; 

Herkesin sağlıklı yaşam hakkı ve sağlıkçılar için;

 Ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin dağılımında adil bölüşüm için; Adalet!

Adalet için yüzleşme!

***

Mafyatik Susurluk düzeni ile aralarına mesafe koymayanlar, HDP’yi mesafesizlik iddiasıyla kapatmak istiyorlar. Hukukun üstünlüğü, toplumsal halk katılımı ve eşit yurttaşlık mücadelesine son vermek isteyenler HDP’yi kapatmak istiyorlar. Yetmiyor, HDP’ye saldırıyorlar, katlediyorlar. Adalet!

Adalet için yüzleşme!  

Adalet!

İzmir’de Deniz Poyraz’a, Konya ‘da Dedeoğlu, Suruç’ta Şenyaşar ailelerine adalet!

Halk birleşirse…

Türkiye sadece şatafata ve güce tapınan zalim muktedirler, çukurların “derinler”inde yaşayan halk düşmanları, kamu mallarını ve ülke zenginliklerini talan etmeye göre kurgulanmış mafyatik soygun düzeni nedeniyle yaşanmaz hale gelmedi; Zulme karşı çıkmayan, bedel ödemeyi bilmeyen kaygısızlar nedeniyle de yaşanmaz hale geldi, Türkiye…

Gerçeği bilmeyen ya da bilmezlikten gelen, zulme boyun eğen bir toplum yaşanan adaletsizliklerin temelidir!

Zalimden korkulur, geri durulursa, zulüm ortamı 'normalleşir' ve 'yeni normal' haline gelir. Adaletsizliğin adeta toplumsallaşmasının temel yanı budur!

1990-96 “kirli savaş” dönemiyle yüzleşilmediği için katlanarak süren Susurluk düzeninin operasyonel adaletsizliğine karşı Adalet!

Adalet için yüzleşme!

Halk gerçeğin ve adaletin saf ışığı etrafında birleşerek, insan doğasına aykırı, zalim ve adaletsiz düzenden desteğini çektiğinde hiç şüphesiz o düzen çözülür, çöker gider...

 Adaletsizliklerle hesaplaşarak Adalete ve Halkların Ortak Yaşam İdealine ulaşabiliriz….
 

tevfrik.jpg
Tevfik Fikret

 

MİLLET ŞARKISI’ndan
Tevfik Fikret

Çiğnendi yeter, varlığımız cahillik ile zorla,
Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz.
Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare
Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz.

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol
Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa, var ol!

Zulmün topu var, güllesi var, kabası varsa;
Hakkın da bükülmez kolu, gülmez yüzü vardır.
Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa,
Sönmez ebedî; her gecenin gündüzü vardır.

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;
Ey hak yaşa ey sevgili millet yaşa, var ol!

Haksızlığın envâını gördük. Bu mu kanun?
En gamlı sefaletlere düştük; bu mu devlet?
Devletse de kanunsa da artık yeter olsun;
Artık yeter olsun bu denli zulm ü cehalet.

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;
Ey hak yaşa ey sevgili millet yaşa, var ol.

 

 

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

© The Independentturkish

DAHA FAZLA HABER OKU