Neandertallerin eski bir gizemi 40 bin 'yaşındaki' bir bebekle çözüldü

Yeni araştırma Neandertallerin ölülerini gömdüğüne dair yeni bir kanıt sundu: "Neandertallerin, içinde LF8 çocuğunun yattığı steril tabakalarda kasten bir çukur kazdığını öne sürüyoruz"

Sanatçı, bebeğin cenazesini resmediyor (Emmanuel Roudier)

Yalnızca 2 yaşına kadar yaşamış bir Neandertal bebeği, modern insanın kuzenlerine dair uzun yıllardır merak edilen bir soruya cevap oldu.

Science Alert’in haberine göre, yaklaşık 41 bin yıl önce yaşamış bebeğin kalıntıları Fransa'nın güneybatısındaki La Ferrassie isimli ünlü arkeolojik kazı sahasında ortaya çıkarılmıştı. Birçok Neandertal kalıntısı bulunan sahada yapılan bu son iskelet keşfinde bebeğin kalıntılarına yalnızca La Ferrassie 8 (LF8) ismi verilmişti.

20. yüzyılın çeşitli zamanlarında keşfedilen bu tarihi kalıntılar ilk keşfedildiğinde, arkeologlar bu iskeletlerin Neandertallerin akrabalarını huzur bulmaları için toprağa defnettiği kasıtlı bir gömü olduğunu varsaymıştı.

Fakat artık güncel arkeolojide, Neandertallerin ölülerini böyle gömüp gömmediği veya bu istisnai davranışın Homo sapiens kültürüne özgün olup olmadığı sorularıyla birlikte tereddütler kendini gösteriyor.

fazla oku

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Bu tereddütler kısmen geçmişte kullanılan arkeolojik teknikler ve kayıt tutma biçimleriyle bağlantılı. Zira 20. yüzyılın başlarında ve hatta daha öncesinde arkeologların ve antropologların kullandığı eski yöntemlerin bulgularına her zaman tamamıyla güvenilemiyor.

Fransa'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden (CNRS) ve Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nden (MNHN) bu tereddütleri taşıyan araştırmacıların oluşturduğu bir ekip, 1970 ve 1973’te iki ayrı çalışmayla keşfedilmesinden bu yana neredeyse 50 yıldır müzede saklanan LF 8’in tarihi kalıntılarını yeniden değerlendirdikleri bir çalışma yürüttü.

Ekip hakemli bilim dergisi Nature'da yayımlanan makalede şu satırlara yer verdi:

Bu iskeletin keşfi ve içeriği, genel anlamda zayıf belgelenmiş kabul edilegelmektedir ancak aslında bu yetersizlik La Ferrassie’nin sondan bir önceki kazı aşamasıyla (1968-1973) bağlantılı bilgi ve materyallerin gerekli işlemlerinin yoksunluğundan köken alıyor.

Doğrusu, mevcut çalışmamız öncesinde devasa miktarda veri değerlendirilmemiş durumda bekliyordu.

Yeni çalışmada araştırmacılar, ilk kazı ekibinin defter ve kazı günlüklerini incelemenin yanı sıra LF 8'in kemiklerini analiz etti. Ekip aynı zamanda bebeğin kalıntılarının keşfedildiği La Ferrassie mağara barınağı sahasında yeni kazılar ve analizler gerçekleştirdi.

Araştırmacıların çok disiplinli (multidisipliner) yaklaşımının sonuçları eski sonuçları doğruladı: Bebek kasıtlı olarak gömülmüştü.

Yazarlar makalede yaklaşımlarını şöyle açıkladı:

Antropolojik, uzamsal, jeokronolojik, taponomik ve biyomoleküler veri analizlerinin bir araya getirilmesi, ölü gömmenin LF8 için en parsimonik (bilimde kullanılan parsimoni ilkesi doğrultusunda en az varsayıma dayanan, en basit açıklamalara verilen sıfat) açıklama olduğunu göstermektedir.

Sonuçlarımız LF8'in daha eski (ve arkeolojik anlamda steril) bir birikim tabakasının arasına girdiğini gösteriyor. Neandertallerin içinde LF8 çocuğunun yattığı steril tabakalarda kasten bir çukur kazdığını öne sürüyoruz.

Araştırmacılar bu sonuca ulaşırken iyi korunan kemiklerin anatomik konumlarını koruduğunu, yani dağılmadığını doğruladı. Ayrıca toprak örtüsü kalıntıdan farklı açıda eğimliydi; kafa vücudun kalanından yukarıda yer alıyordu.

Dahası kemiklerin üzerinde herhangi bir hayvan izi yer almıyordu. Yakın çevredeki çeşitli hayvanların ayrışmış ve parçalanmış durumdaki kemikleriyle kıyaslandığında, ekip bunu ölümün hemen ardından gerçekleşen kasti ölü gömmenin başka bir olası işareti şeklinde yorumladı.

Araştırmacılar makalede şu açıklamaları yaptı:

Etçil izlerinin bulunmaması, düşük seviyeli uzamsal düzensizlik, parçalanma ve ayrışma; kemiklerin bir tabakayla örtüldüğünü gösteriyor.

Yatak katmanının jeolojik eğimiyle örtüşmeyen bir eğime sahip steril bir tabakadaki bebeğin ve ilişkili unsurların varlığını açıklayacak herhangi bir doğal süreç bulamıyoruz. Bu durumda, LF8 bebeğine ait bedenin steril birikim tabakasında kazılan bir çukura yerleştirildiğini öne sürüyoruz.

Öte yandan bu çalışma yakın zaman içinde Neandertallerin ölülerini gömdüğüne ilişkin yeni kanıtlar sunan ilk çalışma olmadı ve sonuncusu da olacak gibi durmuyor.

Fransız ekip, şimdi yeni ve gelişmiş analiz standartlarını, La Ferrassie 1'den 7'ye kadar uzanan diğer iskeletlere de uygulamanın zamanının geldiğini ve bunun, iskeletlerin nasıl defnedildiğine ilişkin güncel bir değerlendirme sunacağını ifade ediyor.

 

Science Alert

Independent Türkçe için çeviren: Umut Can Yıldız

DAHA FAZLA HABER OKU